Jubileusz 65 - lecia Muzeum Zagłębia

W Pałacu Mieroszewskich odbyła się wspaniała uroczystość uświetniająca jubileusz 65-lecia działalności Muzeum Zagłębia w Będzinie. Wśród zaproszonych gości przez Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego byli: Poseł na Sejm RP Rafał Adamczyk, Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Wiceprezydent Miasta Będzina Aneta Witkowska-Złocka, Członek Zarządu Powiatu a jednocześnie Przedstawiciel Rady Muzeum Halina Mentel, Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina Krzysztof Dudziński.

Brać muzealników reprezentował Dyrektor Muzeum Historii Katowic a jednocześnie Przewodniczący Rady Muzeum dr Jacek Siebel, była dyrektor Muzeum Zagłębia Aleksandra Daab, Dyrektor Muzeum Saturn w Czeladzi Iwona Szaleniec i oczywiście pozostali Przedstawiciele Rady Muzeum Zagłębia dr Jacek Pierzak oraz prof. Jerzy Sperka Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wydarzeniu towarzyszył pokaz multimedialny dotyczący historii instytucji w świetle najnowszych badań. Prezentację urozmaiciły wywiady z wyjątkowymi gośćmi wieczoru – Wiesławem Ćwiklińskim i Andrzejem Błaszczykiem - oraz inscenizacja teatralna w brawurowym wykonaniu pracowników Muzeum Zagłębia. Podczas uroczystości Z-ca dyrektora Muzeum Zagłębia – Kamil Gryma został odznaczony za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Przysłowiową wisienką na torcie była uczta muzyczna w wykonaniu zespołu Cassa Duo. Część oficjalną uroczystości zakończyły życzenia pełne uznania i sukcesów na przyszłość.

Dyrekcja Muzeum Zagłębia w Będzinie wraz z pracownikami serdecznie dziękuje wszystkim gościom za liczne przybycie na galę jubileuszową 65-lecia. Cieszymy się, że zechcieliście Państwo celebrować ten świąteczny wieczór z nami.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY