Tropem Kolberga – etnograficzne badania Zagłębia Dąbrowskiego

Tropem Kolberga – etnograficzne badania Zagłębia Dąbrowskiego

We wtorkowe przedpołudnie w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie miało miejsce nietypowe spotkanie. Dzięki warsztatom zorganizowanym dla laureatów konkursu „Tropem Kolberga – etnograficzne badania Zagłębia Dąbrowskiego” pałac na chwilę zamienił się w miejsce spotkania etnografa z młodymi badaczami zagłębiowskiej kultury.

14 października 2014 roku w Muzeum gościli laureaci z Koziegłów, natomiast 28 września w warsztatach etnograficznych uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum w Siemoni.Zajęcia miały na celu poszerzenie zdobytej przez uczniów wiedzy o elementy związane z dawnych budownictwem, pożywieniem, a także ubiorem. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką drewnianego budownictwa, występującego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego na przełomie XIX i XX w., a także zaprojektowali własną chatę zagłębiowską, oraz skomponowali „jadłospis Zagłębiaka”. W drugiej części warsztatów uczestnicy poznali typy stroju występującego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, oraz wcielili się w role mieszkańców ubierając tradycyjny strój zagłębiowski. Zwieńczeniem zajęć było zwiedzanie stałej wystawy etnograficznej „Izba Zagłębiowska”.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY