"Dworcowe opowieści" - fotorelacja z EDD2022

W sobotę odbyło się spotkanie w Pałacu Mieroszewskich z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”.

Tegoroczne hasło nawiązywało do źródeł więzi społecznych, którymi jest komunikacja – a dzięki niej możliwość przekazywania myśli i wiedzy. Główne hasło było dobrym pretekstem do przypomnienia historii budowy dworców w Będzinie, które nierozłącznie wiążą się z komunikacją, czyli spotkaniami pasażerów i wymianą poglądów. „Dworcowe opowieści” były inspiracją do warsztatów, po których uczestnicy spotkania zabrali własnoręcznie wykonaną pamiątkę.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY