Europejskie Dni Dziedzictwa - „Połączeni dziedzictwem” . Tajemniczy świat Żydów

Dzisiejszych  i dawnych mieszkańców Będzina a także współczesnych Żydów mieszkających w różnych częściach świata łączy wspólne dziedzictwo: cmentarze, miejsca modlitwy, miejsca pamięci, judaika zachowane w zbiorach muzealnych.

Uczestnicy niedzielnego spotkania w ramach EDD-„Połączeni dziedzictwem” nie tylko odwiedzili miejsca w Będzinie związane z dawną społecznością żydowską i poznali ich historię, ale też dowiedzieli się wiele o życiu codziennym dawnych i dzisiejszych społeczności żydowskich. Była to okazja, aby  opowiedzieć o strojach, zasadach dotyczących koszerności,  roli kobiety, o modlitwach, świętach żydowskich czy  wierzeniach dotyczących  życia po śmierci.

Informujemy, że pożydowski dom modlitwy na ul. Potockiego 3 w Będzinie  udostępniany jest na co dzień przez Muzeum Zagłębia.  Osoby zainteresowane zwiedzaniem Mizrachi prosimy o kontakt z Działem Edukacji Muzeum Zagłębia pod nr 32 267 77 07 wew. 28.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY