„RAJD DEKIELKA – BĘDZIEM TU

13 października Muzeum Zagłębia gościło na terenie swoich obiektów uczestników IX Rajdu Turystycznego „RAJD DEKIELKA – Będziem tu”.

Celem wydarzenia było promowanie ochotniczych form służby wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, promowanie obronności, pozytywnego wizerunku wojska wśród młodzieży i mieszkańców a także poznanie walorów krajoznawczych terenów królewskiego miasta Będzina, popularyzacja czynnego wypoczynku oraz integracja młodzieży. Rajd został zorganizowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Będzinie przy współpracy z Urzędem Miejskim w Będzinie, Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu i Muzeum Zagłębia w Będzinie.
Uczestnicy wydarzenia wyruszyli z parku przy Pałacu Mieroszewskich „męczącą trasą przed siebie do przodu” by dotrzeć na dziedziniec będzińskiej warowni, gdzie odbyło się uroczyste zakończenie rajdu.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY