Zapraszamy na lekcje muzealne :)

Muzeum Zagłębia odwiedzili dzisiaj uczniowie Szkoły Podstawowej nr 54 w Katowicach. Pierwszoklasiści wzięli udział w zabawie muzealnej „Na tropie eksponatu”.

Po zwiedzeniu ekspozycji zamkowej i poznaniu tajników dawnej broni, czekało na nich dość trudne zadanie.  Trzeba było odnaleźć na wystawie  eksponaty ze zdjęć umieszczonych w ankiecie. Niektóre zdjęcia przedstawiały tylko jakiś detal, fragment eksponatu czy zdobienie. Zajęcia miały uczyć spostrzegawczości i zainteresować dzieci  tą trudną jeszcze dla nich tematyką. Uczestnicy zabawy wykazali się jednak ogromnym zaangażowaniem. Wspólnie odnaleźli wszystkie - miecze, rapiery, jatagany, prochownice, ładownice, szyszaki i moriony. Co więcej, sądząc po entuzjazmie z jakim poznawali zbiory zamkowe można przypuszczać, ze wśród nich mógł się znajdować niejeden, wybitny , przyszły  polski bronioznawca :-)
Z kolei uczniowie klasy drugiej uczestniczyli w zajęciach „Zamek – średniowieczna warownia”. Po zapoznaniu się z architekturą zamku oraz wyposażeniem rycerzy udali się do Pałacu Mieroszewskich, gdzie na warsztatach plastycznych wykonywali makiety zamku, które później ozdabiali według własnego pomysłu. Twórcze działania dostarczyły gościom muzeum wiele radości i były okazją do zdobywania wiedzy i rozwijania zdolności plastycznych.

Wszystkich zainteresowanych lekcjami muzealnymi zapraszamy do kontaktu z Działem Edukacji Muzeum Zagłębia w Będzinie – tel. 322677707 wew.28. Posiadamy szeroką ofertę warsztatów, lekcji muzealnych, spacerów historycznych dostosowanych do wieku różnych grup odbiorców. 

 

 

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY