Nowa wystawa czasowa w Pałacu Mieroszewskich

160 lat temu, 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Z tej okazji Muzeum Zagłębia w Będzinie, we współpracy z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego oraz Stowarzyszeniem Eksploracyjno - Historycznym Szaniec 1863, przygotowało dla Państwa wystawę poświęconą działaniom powstańców w Zagłębiu Dąbrowskim.

Zwiedzając wystawę zapoznacie się Państwo z najważniejszymi informacjami dotyczącymi manifestacji patriotycznych, które odbywały się na terenie Zagłębia, działającej tutaj organizacji narodowej oraz reakcji władz rosyjskich na te wydarzenia. Zaprezentowano również informacje o marszu oddziałów Apolinarego Kurowskiego oraz wyzwoleniu tzw. Trójkąta Granicznego, a także o potyczkach toczonych przez powstańców w ówczesnym powiecie olkuskim. Klęska sił polskich pod Miechowem umożliwiła Rosjanom zajęcie Zagłębia Dąbrowskiego. Mimo  to  walka trwała nadal. Działały tu oddział  Teodora Cieszkowskiego oraz oddziały Józefa Grekowicza, Anastazego Mossakowskiego  - przybyłe zza kordonu austriackiego. Walki różnych partii powstańczych z Rosjanami  trwały do października.  Po upadku powstania Zagłębie pozostawało pod obserwacją władz carskich. Osoby podejrzane pozostawały pod nadzorem policyjnym, a właściciele ziemscy pozbywali się majątków zagrożonych konfiskatą. Szczególnemu nadzorowi policji podlegały huty, w których w czasie powstania styczniowego wykonano dużą liczbę kos dla oddziałów powstańczych i sztyletów dla sztyletników z żandarmerii powstańczej.

Wystawę można zwiedzać w Pałacu Mieroszewskich od 14 stycznia do 26 lutego 2023 roku. Serdecznie Państwa zapraszamy.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY