Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Mój Święty Mikołaj"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, oraz uczestników placówek opiekuńczych i kół plastycznych z terenu miasta Będzina  i okolic do udziału w konkursie plastycznym "Mój Święty Mikołaj"

Regulamin konkursu plastycznego na pracę pt. „Mój Święty Mikołaj"

Celem konkursu jest  rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację postaci jednego z najpopularniejszych świętych chrześcijańskich, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, a także  stworzenie dzieciom możliwości wymiany doświadczeń artystycznych.

1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, oraz uczestników placówek opiekuńczych i kół plastycznych z terenu miasta Będzina i okolic.
2.    Każdy Autor może zgłosić do konkursu jeden projekt.
3.    Praca musi być wykonana indywidualnie w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, etc.
4.    Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:
a.    uczniowie klas I-III
b.    uczniowie klas IV-VI
5.    Dla laureatów konkursu przewidziane zostały następujące nagrody:
a.    I miejsce – nagroda o wartości 250 zł
b.    II miejsce – nagroda o wartości 150 zł
c.    III miejsce – nagroda o wartości 100 zł
d.    Wyróżnienie – nagroda o wartości 50 zł
6.    Praca zgłoszona do konkursu winna być zaopatrzona w czytelnie napisaną metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa
(np. klasy I-III), wiek, pełną nazwę szkoły, adres i telefon szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
7.    Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
8.    Prace należy składać od 24.10.2014 r. do dnia 25.11.2014 r. w Pałacu Mieroszewskich – siedzibie Muzeum Zagłębia, ul. Świerczewskiego 15, codziennie oprócz poniedziałku, w godz. 9.00–16.00.
9.    Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie lub faksem  do dnia 28.11.2014 r.
10.    Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, której wernisaż odbędzie się  02.12.2014 r.
11.    Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 2 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Muzeum Zagłębia w Będzinie (Pałac Mieroszewskich, ul. Świerczewskiego 15).
12.    Zgłoszenie na konkurs pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej pozostawienie do dyspozycji organizatorów.

Informacji na temat konkursu udziela mgr Agnieszka Milka z Działu Edukacyjno – Promocyjnego Muzeum Zagłębia w Będzinie, tel. 32 267 77 07

Zwycięzców konkursu poprosimy dodatkowo o podanie imienia, nazwiska i adresu w celu wydania nagrody.


Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu tj. Muzeum Zagłębia w Będzinie z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 15, 42-500 Będzin. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców konkursu i wydania Nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY