Międzynarodowy Dzień Muzealnika

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzealnika gościliśmy dzisiaj w Pałacu Mieroszewskich Panią Wiceprezydent Miasta Będzina Anetę Witkowską-Złocką, która złożyła wszystkim pracownikom najlepsze życzenia oraz przekazała słowa uznania dla pracy i zaangażowania będzińskich Muzealników od Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego.
 
18 maja przypada Międzynarodowy Dzień Muzeów – święto ustanowione w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM, International Council of Museums), działającą przy UNESCO. Przesłaniem Międzynarodowego Dnia Muzeów jest podkreślenie roli muzeów w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za światowe dziedzictwo - wspólne dziedzictwo całej ludzkości. Muzea odgrywają we współczesnym świecie rolę pośredników między kulturami, wzbogacają je, przyczyniają się do rozwoju i zrozumienia społeczeństw i kultur.
 
Z tej okazji chcemy życzyć wszystkim Muzealnikom – koleżankom i kolegom po fachu - sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej, realizacji ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY