Gościnny wykład na Uniwersytecie Śląskim

Gościnny wykład na Uniwersytecie Śląskim

W czwartek 27 listopada Muzeum Zagłębia gościnnie wzięło udział w zajęciach na kierunku Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w ramach przedmiotu Organizacja kultury - specjalista ds. reklamy i kontaktów z mediami pani Joanna Kobryń, specjalista ds. promocji Muzeum opowiadała studentom o organizowaniu imprez kulturalnych na przykładzie Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła.

 


Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY