Żywe dziedzictwo. Tradycje od pokoleń.

Zgodnie z przewodnim hasłem tegorocznej edycji EDD uczestnicy niedzielnego spaceru organizowanego przez Muzeum Zagłębia w Będzinie poznali tradycje żydowskie związane z dniem codziennym, obrzędami rodzinnymi i wybranymi dorocznymi świętami.

Naród Izraela przez wieki przywiązany był do swych świąt, ceremonii i obrzędów. W pochodzie przez dzieje nie rozstawał się ze swoją Torą, nie odrzucał swej Nauki. Tradycja była jego najdroższym skarbem i pociechą w trudnych chwilach. To dzięki niej zachował swoją tożsamość. Nawet dzisiaj, kiedy czasy się zmieniły ortodoksyjni wyznawcy judaizmu starają się dopasować swoje życie do Nauki, nie zaś dopasować Naukę czy wiarę do współczesności. W czasie spaceru uczestnicy odwiedzili miejsce, w którym stała synagoga będzińska, cmentarz żydowski na Górze Zamkowej, miejsce pocmentarne za murami miejskimi i dom modlitwy Mizrachi.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY