"Codziennie nowe odkrycie" - nowa wystawa w Podziemiach Będzińskich

"Codziennie nowe odkrycie" - nowa wystawa w Podziemiach Będzińskich

W miesiącu czerwcu w Podziemiach Będzińskich zaprezentujemy wypożyczoną z Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie wystawę archeologiczną: „Codziennie nowe odkrycie”.

Na piętnastu  planszach można będzie obejrzeć zdjęcia dokumentujące plon pracy węgierskich archeologów z ostatnich kilkunastu lat. W tym czasie na Węgrzech, głównie w okolicach Budapesztu,  prowadzono intensywną akcję wykopaliskową podczas budowy nowych dróg (obwodnice miast, pasy autostrad, węzły, zjazdy), sklepów wielkopowierzchniowych, założeń związanych z gospodarką  komunalną (jak np. oczyszczalnie ścieków) i zwykłych domów mieszkalnych. Odkrycia poczynione niejako „przy okazji” realizowania tych inwestycji obejmują szerokie spectrum kultur pradziejowych i okresu węgierskiego średniowiecza. Począwszy od osad kultury badeńskiej z późnej epoki miedzi, poprzez cmentarzyska środkowobrązowej kultury Vatya, osady i cmentarzyska celtyckie z epoki żelaza, ruiny miast prowincji Pannoni, cmentarzyska Awarów z końca okresu wędrówek ludów, który nastąpił po rozpadzie Imperium Rzymskiego, aż po  pamiątki z czasów zajmowania niziny panońskiej przez Madziarów oraz pozostałości  miast, kościołów i otaczających je cmentarzy z młodszych faz średniowiecza.

Jako przykłady spektakularnych znalezisk posłużyć mogą: duże naczynie zasobowe z 2 połowy IV tysiąclecia p.n.e. z misternie wymodelowaną w glinie głową wołu; ozdoby stroju  i włosów oraz sztylety brązowe  z rozległych cmentarzysk popielnicowych;  pochówki elity celtyckiej z bronią, końmi i wozami; przyziemia kamiennych domów rzymskich z ciekawymi detalami architektonicznymi; pochówki awarskie zawierające elementy wyposażenia wojownika i oporządzenia końskiego; bogaty pochówek jednego z naczelników plemiennych wspólnoty Madziarów ze zdobioną metalową płytą na torbę, będącą w owych czasach wyznacznikiem prestiżu; ślady po nie istniejących od stuleci domach (piwnice, studnie) i kościołach średniowiecznych miast.

Wystawę będzie można oglądać do końca miesiąca dokonawszy uprzednio telefonicznej rezerwacji terminu zwiedzania z przewodnikiem Będzińskich Podziemi.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY