Wyjaśnienia do SIWZ - Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno-wschodniej - 1 etap

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY