Warsztaty Ziemia Będzińska

Warsztaty Ziemia Będzińska

17 października Muzeum Zagłębia w Będzinie organizowało warsztaty poświęcone folklorowi Ziemi Będzińskiej. Spotkanie odbyło się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie, w godz. od 10.00 do 14.00. Na warsztaty zaproszono przedstawicieli domów i ośrodków kultury, kół gospodyń, świetlic wiejskich, zespołów folklorystycznych a także nauczycieli szkół podstawowych z terenu powiatu będzińskiego.

Warsztaty przeprowadzone były w dwóch częściach. Pierwszą poprowadził Marek Piotrowski - etnomuzykolog i kompozytor, autor publikacji „Ziemia Będzińska. Walory etniczne Małopolski Zachodniej”, który pokrótce przedstawił rys historyczny Ziemi Będzińskiej, omówił walory etniczne regionu oraz stan badań na temat pieśni i strojów. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna. Szczegółowo przedstawiono granicę Ziemi Będzińskiej na mapach poczynając od mapy Śląska z 1561 r. a także omówiono stroje noszone na tym terenie: będzińsko – siewierski, częstochowski, rozbarsko- bytomski.

Kolejną część poprowadził choreograf Jan Balcer. Uczestnicy warsztatów, z powodzeniem, uczyli się tańców ludowych, których opis można znaleźć w publikacji „Ziemia Będzińska…”. Zaprezentowano tańce korowodowe – laender na 2, laender na 8 oraz taniecdziod. Spośród tańców jednej pary wybrano krakowiaka i polkę. Największe emocje wzbudził dziod (taniec zapisany i potwierdzony w Żychcicach), gdzie tancerze tworzą rodzaj wijącego się węża. Dziod próbuje uderzyć kijem „ogon”. Uczestnicy tworzący ogon z piskiem i śmiechem zmieniają kierunek ucieczki chcą uniknąć uderzeń.

Na spotkaniu została również zaprezentowana publikacja Marka Piotrowskiego „Ziemia Będzińska. Walory etniczne Małopolski Zachodniej”, którą otrzymali wszyscy uczestnicy warsztatów. Wydawnictwo dofinansowane ze środków MKiDN i Miasta Będzin zostało wydane w 2012 r. przez Muzeum Zagłębia w Będzinie. Płyta dołączona do wydawnictwa zawiera muzykę, pieśni oraz fotografie walorów kulturowych naszego regionu. Agnieszka Milka Dział Edukacyjno - Promocyjny


Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY