PROJEKT EDUKACYJNY  

„Akademia Młodszego Asystenta Muzealnego  – PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI”

Projekt objęty Patronatem Honorowym  Marszałka Województwa Śląskiego – Wojciecha Saługi

Po względem pedagogicznym Muzeum jest miejscem, gdzie edukacja kulturalna zyskuje niepowtarzalną jakość. Edukacja muzealna jest bardzo wszechstronną dziedziną, w której nie tylko istotne jest zdobywanie wiedzy, ale także uczenie młodych ludzi określonych postaw, zachowań oraz ponadczasowych wartości moralnych. 

CEL STRATEGICZNY PROJEKTU - W rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, gdzie podstawowym elementem jest wiedza, istotną rolę odgrywają szerokie kompetencje określające jakość funkcjonowania we wszystkich obszarach bytowania. Poszerzenie tych kompetencji  na polu muzealnym jest strategicznym celem projektu.  Muzeum Zagłębia to instytucja stanowiąca pierwszorzędne medium dla rozwijania edukacji kulturalnej skierowanej do młodego odbiorcy, dlatego w tym kontekście kierujemy do uczniów szkoły podstawowej program „Akademia Młodszego Asystenta Muzealnego  – PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI”.  

CEL OGÓLNY 

•    Zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w muzeum, jego misją, historią tego typu instytucji,  zabytkami. 

•    Wzbudzenie wśród młodych słuchaczy poszanowanie do dziedzictwa kulturowego.

•    Pobudzenie aktywności społecznej.

•    Popularyzacja edukacji lokalnej i regionalnej.

•    Upowszechnienie działalności Muzeum.

•    Podniesienie świadomości wśród młodych słuchaczy na temat dziedzictwa kulturowego, jako jednej z form ochrony zabytków.

Program zajęć był skierowany do uczniów szkół podstawowych od klasy IV do VI, którzy w aktywny sposób chcą poznawać arkana pracy Historyka Sztuki, Etnografa, Archeologa, Historyka, Plastyka, pracownika Działu Marketingu oraz Działu Edukacji w Muzeum, i tak w roku akademickim 2015/2016 studenci wzięli udział w zajęciach o różnej tematyce:

•    "Muzeum i eksponaty".

•    "Etnografia w Muzeum".

•    "Historia w muzeum".

•    "Archeologia w muzeum".

•    "Oprowadzanie po wystawach jedną z form edukacji muzealnej".

•    "Jak można poinformować o wystawach mieszkańców miasta, czyli wybrane formy promocji wydarzeń muzealnych".

•    "Jak powstają wystawy w Muzeum, kto je montuje oraz co składa się na aranżacje wystawy?".

•   "Kto i jak „leczy” zabytki? Dlaczego na salach muzealnych są termometry? Jak przebiega konserwacja zapobiegawcza i pełna zabytków".

View the embedded image gallery online at:
https://muzeumzaglebia.pl/amam#sigProId53074b7acf

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY