Muzeum Zagłębia w Będzinie ma zaszczyt przedstawić kolejne już eksponaty, które powróciły z konserwacji.


Zabiegom konserwacyjnym poddane były: plany miasta Będzina, plany Grodźca, akt wieczystej dzierżawy Grodźca, a także mapa Królestwa Polskiego z 1830 r., plan sytuacyjny Gruntów i Zakładów Górniczych między kolonią Reden i Miastem Będzinem oraz kilka innych.
Mapy i dokumenty przed zabiegami konserwatorskimi były w bardzo złym stanie. Posiadały zaplamienia, zacieki, przebarwienia, a także liczne ubytki papieru.

Konserwacją zajęły się Panie: Danuta Skrzypczyk i Katarzyna Kwaśniewicz. Głównym założeniem prac było przede wszystkim zahamowanie postępującej degradacji oraz przywrócenie obiektom ich walorów estetycznych
i użytkowych. Ponadto należało zabezpieczyć je przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Stan w jakim znajdowały się dokumenty wymagał wielu zabiegów. Przeprowadzono m.in. dezynfekcję obiektów w tlenku etylenu, usunięto nawarstwione, wcześniejsze reparacje oraz konsolidowano luźne fragmenty map szczególnie w obszarach najbardziej zniszczonych. Mapy delikatnie oczyszczono od strony lica mechanicznie, tam gdzie to było możliwe na sucho za pomocą różnego rodzaju gumek. Wykonano także próby odporności tuszy i atramentów na działanie wody. Testy wypadły pomyślnie
i w kąpielach wodnych usunięto wszystkie płótna dublażowe, stare tektury, stare warstwy kleju etc. Ponadto ze względu na niekorzystne oddziaływanie podłoża płóciennego na papier wszystkie mapy zdublowano zamiast na płótno, na bezkwasowy karton muzealny w celu wzmocnienia
i ustabilizownia map.
Poniżej prezentujemy dokumentację fotograficzną z przebiegu prac.

Eksponaty przed konserwacją:

plan_sytuacyjny_przed

akt_wieczysty_przed

mapa_gruntow_przed

Eksponaty po konserwacji:

plan_sytuacyjny_po

akt_wieczysty_po

maoa_gruntow_po

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY