W sobotę 12 września zapraszamy do Pałacu Mieroszewskich w Będzinie, skąd o godzinie 14.30 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa wyruszymy na ciekawy spacer po mieście.

Przybyli w towarzystwie historyka podążą śladami Będzińskich Żydów. W programie zwiedzanie miejsc związanych ze społecznością żydowską - między innymi pomnik upamiętniający spaloną w czasie II wojny synagogę będzińską, Wzgórze Zamkowe łączące się z kirkutem, dom Rutki Laskier - Żydówki pochodzącej z Będzina, której pamiętnik stał się świadectwem Holocaustu oraz Dom Modlitwy Mizrachi i Brama Cukermana.

W niedzielę 13 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie odbędą się dwie bardzo interesujące prelekcje.

Na pierwszą zatytułowaną „Utracone dziedzictwo przemysłowe w Zagłębiu Dąbrowskim” połączoną z prezentacją multimedialną zapraszamy o godzinie 12.00. Wystąpienie traktować będzie o budynkach industrialnych, które zastały zdewastowane głównie w czasach transformacji ustrojowej po 1989 roku. Zaprezentowane będą zdjęcia ukazujące dawny i obecny wygląd omówionych obiektów oraz możliwości ich zaadoptowania do nowych funkcji.  

O godzinie 15.00 zapraszamy na drugą prelekcję, jej temat to: „Zmiany funkcji w obiekcie architektury zabytkowej szansą na jej odrodzenie w przestrzeni publicznej miasta i świadomości społecznej”. Pokazane zostaną przykłady obiektów, które zostały uratowane poprzez adaptację do nowej funkcji. Prelegent przedstawi wybrane zabytki architektury kolejowej na terenie ziem byłego Królestwa Polskiego. Szeroko zostanie przedstawiona architektura kolejowa. Dużo miejsca prelegent poświęci historii dworca kolejowego w Będzinie – Małobądzu, zbudowanego w XIX w. przez Zarząd Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej. Na podstawie wiedzy o budynku i jego stanie zachowania, wspólnie z uczestnikami spotkania omówione zostaną możliwości realnej ochrony dziedzictwa kulturowego, jakim jest będziński dworzec.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY