Kalendarium 3 listopada 2015 r.

1656- Polska i Rosja zawarły antyszwedzki rozejm w Niemieży
1771- konfederaci barscy podjęli próbę porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
1894- w Poznaniu powstała niemiecka organizacja nacjonalistyczna „Hakata”
1918- utworzono Polski Komitet Narodowy we Lwowie
1921- zmarł Andrzej Niemojewski, związany z Zagłębiem Dąbrowskim pisarz, publicysta i działacz socjalistyczny (urodzony w 1864 roku)

Andrzej Niemojewski
1957- w ZSRR wystrzelono sztucznego satelitę „Sputnik 2” z psem Łajką na pokładzie

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY