W sezonie letnim 2007 roku przeprowadzono badania wykopaliskowe w pobliskiej Czeladzi. Wykopy wytyczono na skarpie po zachodniej stronie kościoła św. Stanisława Biskupa.

Pojedynczą monetę wydobyto z warstwy próchnicy pierwotnej zalegającej ponad nadskalem, po zewnętrznej stronie wzniesionego w średniowieczu muru obwodowego miasta. Rozpoznano ją jako srebrny brakteat morawski Wacława II z emisji przed reformą groszową w latach 1287 – 1300. Pole monety ograniczone jest wysokim wałem otokowym, średnica wynosi 2,2 cm, waga 0,49 g. Przedstawienie to centralnie umieszczona wieża i głowy władcy w koronie ujęte z profilu i zwrócone do wewnątrz, rozlokowane po obu stronach wieży symetrycznie. Rysunek jest niezbyt wyraźny, ale czytelny. Zabytek potwierdza wielokrotnie stwierdzone na naszym terenie wpływy południowe (wielkomorawskie, a następnie czeskie) w dobie średniowiecza.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY