Informujemy, że skrzypaczka Aleksandra Hałaczkiewicz wystąpi 10. września podczas wydarzenia kulturalnego, obok rzeźb barokowych Bachusa i Flory (elewacja zachodnia Pałacu Mieroszewskich) – godzina 17:00
Wysłuchamy;
J. S. Bach - Partita E - dur cz. 1 Prelude, cz. 2 Loure
J. S. Bach - Partita d - moll cz. 1 Allemande cz. 4 Gigue

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY