Fundacja „Warsztat Wiedzy” wraz  z Muzeum Zagłębia w Będzinie mają zaszczyt zaprosić Państwa na prelekcję związaną z 1050. rocznicą chrztu Polski. Spotkanie odbędzie się 20 października 2016 roku o godzinie 13:00 w Pałacu Mieroszewskich.


Prelekcja jest już trzecią z cyklu "Tak zaczęła się Polska" i zatytułowana będzie "Polscy badacze zajmujący się tematyką chrztu Polski - opinie, spory, wnioski". Prowadząca spotkanie - Karolina Stolorz - historyk Muzeum Zagłębia w Będzinie, przedstawi sylwetki najbardziej znanych historyków zajmujących się tą tematką: Gerarda Labudy, Henryka Łowmiańskiego czy Jerzego Dowiata. Słuchacze poznają także ciekawostki z życia tych osób, a także inne, interesujące sfery ich zainteresowań.
Poprzez cykl spotkań chcemy uczcić tę niezwykłą rocznicę jaką jest 1050. chrztu Polski. Wydarzenie to trwale zapisało się na kartach historii naszego kraju. Wywarło przy tym ogromy wpływ nie tylko na rozwój instytucji kościelnej w Polsce, ale także przyczyniło się do wzrostu pozycji politycznej państwa Mieszka I na ówczesnej arenie politycznej.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY