Nic tak nie stymuluje aktywnego podejścia do przedmiotu jak kontakt z „żywą historią”… Nowa lekcja Działu Historii pt. „Krytyka źródła historycznego – co na temat chrztu Polski pisali kronikarze” ma na celu przede wszystkim rozwijać zdolność analizy nowych zagadnień, a także nauczyć pracy z autentycznym źródłem historycznym. 

W trakcie zajęć uczniowie zostaną zapoznani z najważniejszymi kronikarzami, którzy pisali o początkach państwa polskiego, poznają również ich życiorysy - poprzez tę formę będą mogli jeszcze dokładniej zrozumieć opisywane przez dziejopisarzy wiadomości. W części warsztatowej uczniowie dokonają analizy fragmentów tekstów wybranych źródeł historycznych, a także wraz z prowadzącą dokonają podsumowania zdobytych w toku zajęć informacji.

Lekcja przeznaczona jest nie tylko do wzbogacenia zajęć z historii, ale również z języka polskiego. 

Koszt: 4 zł od osoby

Grupa: do 30 osób

Grupa docelowa: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY EDUKACYJNEJ

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY