Spotkanie muzealników z młodzieżą w Łagiszy

Spotkanie muzealników z młodzieżą w Łagiszy

Muzeum Zagłębia w Będzinie otrzymało zaproszenie ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Będzinie na lekcję z cyklu „Spotkanie z ciekawym człowiekiem”.

 Serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie Wyderce dyrektorowi szkoły w Łagiszy  za organizację  spotkania,  w czasie którego pracownicy  z Działu Edukacji i Działu Promocji  i Marketingu mieli okazję opowiedzieć o pracy muzealników  oraz zaprosić młodzież klas gimnazjalnych do odwiedzenia naszych obiektów. W czasie krótkiej prezentacji przedstawiono historię  Zamku, Pałacu Mieroszewskich, Domu Modlitwy Mizrachi, Podziemi  Będzińskich i murów miejskich w Będzinie.  Omówiono  najważniejsze wydarzenia muzealne w ciągu roku, ofertę edukacyjną muzeum - najciekawsze lekcje i zajęcia warsztatowe. Uczniowie biorący udział w spotkaniu przekonali się, że praca w muzeum może być naprawdę bardzo ciekawa i rozwijająca.
Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie i zapraszamy do odwiedzenia naszych obiektów.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY