Dzisiaj odbyły się drugie zajęcia w ramach Wakacyjnych Warsztatów Muzealnych

Dzisiaj odbyły się drugie zajęcia w ramach Wakacyjnych Warsztatów Muzealnych

W pierwszej części spotkania  zorganizowanej pod hasłem  „O tym jak Kazimierz Wielki budował zamek w Będzinie”  uczestnicy poznali nie tyko wielowiekową historię tego najbardziej rozpoznawalnego zabytku naszego miasta, ale też nauczyli się rozróżniać poszczególne elementy  średniowiecznej architektury obronnej.

Wiedzą już, gdzie w zamku była miedza, czym wieża  różni  się od baszty, czym machikuły od hurdycji  i że fosa mogła być sucha. Będzińska warownia nie ma już dla nich żadnych tajemnic. W trakcie krótkiej prezentacji przedstawione zostały także inne średniowieczna zamki w Polsce.

Zdobyte wiadomości dzieci mogły wykorzystać tworząc pracę plastyczną przedstawiającą zamek będziński  w czasach panowania  króla Kazimierza Wielkiego. Tu jednak oprócz wiedzy potrzebna była jeszcze wyobraźnia. Nagrodzone prace zawierały nie tylko wszystkie niezbędne elementy, takie jak  mury, wieże, fosy, mosty zwodzone….  ale też broniących zamku rycerzy, załogę zamkową zrzucającą kamienie przez otwory w hurdycjach, łuczników pomiędzy blankami, itp.  Zajęcia zakończył spacer do zamku, skąd - po obejrzeniu wystawy historycznej „Z dziejów miasta..” i „zdobyciu” wieży zamkowej  - przeszliśmy  na kolejne zajęcia do Podziemi będzińskich.

Druga część środowych Wakacyjnych warsztatów muzealnych odbyła się w Podziemiach. Uczestnicy w określonym czasie musieli wyszukać ukryte w podziemnych korytarzach złote dukaty i artefakty - tropy podziemnego gnoma. Znalezione dukaty były przepustką do części konkursowej złożonej z pytań dotyczących Będzina, obiektów Muzeum Zagłębia i legendy o podziemnym gnomie. Spośród uczestników wyłoniono i nagrodzono trójkę zwycięzców, która nie dość że znalazła najwięcej dukatów to jeszcze odpowiedziała na większość zadanych im pytań. Pozostali uczestnicy na pocieszenie otrzymali pamiątkowe monety okolicznościowe.


Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY