100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to  najważniejsze polskie święto państwowe  i dzień szczególny dla każdego Polaka, tym bardziej że w 2018 roku obchodzimy jubileusz stu lat odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień 11 listopada został ustanowiony świętem państwowym w okresie II Rzeczypospolitej (ustawą z 23 kwietnia 1937 r.).
 

Symbolicznie uznano, że to właśnie 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów, choć w  rzeczywistości był to proces złożony, a jednoznaczne wskazanie momentu, w którym nasz kraj odzyskał wolność, jest bardzo trudne. Formalnie niepodległość Królestwa Polskiego została ogłoszona 7 października. Święto zostało zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r., przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 r.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Po kapitulacji Niemiec 11 listopada na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa. W tym dniu Marszałek Piłsudski, po powrocie z więzienia w Magdeburgu, został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po jego negocjacjach z Centralną Radą Żołnierską 11.11.18 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon, stacjonujący w Warszawie. Dzień później, 12.11.1918 r. Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu. W ciągu 7 dni ewakuowano ok. 55 tys. żołnierzy niemieckich.
Naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości w dniach 10 i 11 listopada 1918 r., a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj. 
Jędrzej Moraczewski, polski premier, polityk i publicysta, tak to opisał: 
„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)
    
Rozpoczął się czas tworzenia się pierwszych instytucji i organizacji odradzającego się państwa. Poniżej prezentujemy zdjęcia z Będzina i okolic z lat 1918 – 1922 upamiętniające tamte dni oraz późniejsze obchody święta.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY