Dzień Europy

9. maja obchodzony jest Dzień Europy. Został ustanowiony w 1985 roku, w rocznicę przedstawienia Planu Szumana.

Siedemdziesiąt lat temu, dnia 9 maja 1950 r. Minister Spraw Zagranicznych Francji, Robert Schuman, ogłosił deklarację nawołującą Francję, Niemcy i inne państwa europejskie do utworzeni Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Plan Szumana zakładał powstanie instytucji ponadnarodowej zarządzającej sektorami przemysłu skoncentrowanego wokół produkcji węgla i stali w Europie. W owym czasie wymienione surowce uważane były za strategiczne a dostęp do nich decydował o potędze militarnej. Szuman nawoływał do współpracy narody, które zaledwie kilka lat wcześniej stanęły przeciwko sobie uczestnicząc w tragicznym i wyniszczającym konflikcie jakim była druga wojna światowa. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zapoczątkowało procesy integracyjne na Starym Kontynencie. Zjednoczenie Europy jest procesem, który ciągle trwa i przebiega powoli, pociągając za sobą zmiany natury gospodarczej i społecznej.  Polska stała się częścią Unii Europejskiej w 2004 roku.
Pamiętajmy, że 9. maja, w Dniu Europy, obchodzimy święto demokracji, pokoju i solidarności, święto wspólnoty, która szanuje język, wartości i obyczaje wszystkich tworzących je narodów, szanuje wolność i tożsamość każdego człowieka.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY