21. maja – Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Współczesny świat stał się globalną wioską. Możemy swobodnie komunikować się z osobami przebywającymi w najodleglejszych jego zakątkach. Dzięki nowoczesnym środkom transportu i rozwojowi technologii teleinformatycznych nowe idee, mody, produkty i wynalazki rozprzestrzeniają się niezwykle szybko.

Niestety, otwarte granice nie otworzyły ludzkich umysłów a zniknięcie barier nie spowodowało zniknięcia wrogości i niechęci wobec inności.
Corocznie 21 maja obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku. Celem święta jest zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z ochroną praw człowieka, w tym prawa do rozwoju, tolerancji i szacunku dla różnorodności kulturowej. Coroczne obchody tego ważnego dnia koncentrują się zwykle wokół promocji dziedzictwa kulturowego – materialnego i niematerialnego, produktów rzemiosła artystycznego, dóbr i usług związanych z kulturą. Są one także okazją do podnoszenia kwestii związanych z ochroną lokalnych kultur i języków, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Wystosowywane są apele i petycje do polityków, rządów, instytucji kultury i członków społeczeństw o objęcie szczególną ochroną lokalnych kultur i wypracowanie mechanizmów umożliwiających ich przetrwanie.
Bogactwo różnorodności kulturowej jest naszym wspólnym dziedzictwem a dążenie do jego ochrony pozwoli zachować je dla przyszłości.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY