Wydarzenie poetycko-muzyczne w 100 lecie urodzin Papieża Jana Pawła II pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego

16 października 1978 roku po raz pierwszy w historii na Stolicy Piotrowej zasiadł Polak, kardynał Karol Wojtyła, który przybrał imię Jan Paweł II.

Dlatego w dniu owej rocznicy w Pałacu Mieroszewskich miało miejsce wydarzenie kulturalno-artystyczne, zorganizowane w roku, w którym minęła 100 rocznica urodzin Świętego naszych czasów.  Poeci Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego w składzie Krystyna Borkowska, Jolanta Leks – Bugajska, Zofia Cencek, Maria Herman, Wanda  Halina Kusztyb, Jerzy Georg Lewestam, Teresa Orłowska i Jolanta Wychowaniec zaprezentowali swoje wiersze o tematyce poświęconej Ojcu Świętemu, a Zbigniew Teper, poeta, pieśniarz i bard Zagłębia Dąbrowskiego, uświetnił dzisiejszy wieczór koncertem utworów z własnego repertuaru.   

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY