Wakacyjne Warsztaty Muzealne – skarb Mikołaja Kornicza - Siestrzeńca odnaleziony

Wakacyjne Warsztaty Muzealne – skarb Mikołaja Kornicza - Siestrzeńca odnaleziony

W starodawnej butli sprzed wieków, ukrytej na dziedzińcu zamkowym, dzieci uczestniczące w dzisiejszym spotkaniu znalazły list od, znanego z legendy, burgrabiego będzińskiego -  Mikołaja Kornicza – Siestrzeńca. 

Dowiedziały się, że Mikołaj zdradzi miejsce ukrycia zrabowanych skarbów, pod warunkiem, że wszystkie wskazane przez niego 15 zadań zostanie wykonanych. Trzeba było np. policzyć blanki na stołpie, sprawdzić ile wież znajdowało się na podzamczu, określić konstrukcję wczesnośredniowiecznego wału  czy znaleźć liście określonych drzew w parku. W podziemiach  dzieci szukały siekierki, a wcześniej, w amfiteatrze  zorganizowano kalambury. Z wszystkimi zadaniami  nasi poszukiwacze wspaniale sobie poradzili.  Skarb, który okazał się materiałami promocyjnymi  Muzeum Zagłębia (zakładki, obrazki  i inne pamiątki) odnalazł się w skrzyni wiannej w Pałacu Mieroszewskich i bardzo spodobał się uczestnikom.  
Kolejne zajęcia ”Kolorowy zawrót głowy”  dotyczyły  znaczenia barw w kulturze i sztuce. Omawiano teorię barw, różnice kulturowe w postrzeganiu  kolorów  oraz  zagadnienia związane z psychologią barw. Pomimo dość trudnego, jak dla dzieci tematu, panowała swobodna, radosna atmosfera, zajęcia połączone z prezentacją multimedialną okazały się bardzo ciekawe – pobudziły do dyskusji i wywołały   wiele  pozytywnych emocji.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY