Muzeum Zagłębia w Będzinie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do współpracy. Wolontariat jest atrakcyjną formą wykorzystania przez młodych ludzi wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów oraz możliwością rozwoju ich pasji i zainteresowań. Zależy nam, aby wolontariusze nie tylko wspierali pracę naszej instytucji, ale przede wszystkim nauczyli się korzystać ze zdobytej wiedzy w praktyce podczas uczestnictwa w działaniach Muzeum. Jest to doskonały sposób na zdobycie jakże cennego doświadczenia oraz nawiązania nowych, inspirujących znajomości. Wszystkie działania z młodzieżą, zaplanowane podczas organizacji wydarzeń artystycznych mają charakter aktywnych zajęć, rozwijających kompetencje i umiejętności w sposób zadaniowy. Młodzi ludzie otrzymują podczas pracy przy określonym projekcie właściwe wsparcie w postaci pomocy pracowników merytorycznych, oraz współpracujących z Muzeum Zagłębia specjalistów. Po zakończeniu współpracy każdy z wolontariuszy otrzyma zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich zawierające opinie, zakres wykonywanych czynności oraz opis zrealizowanych projektów. Dołącz do nas już dziś!

Informacji udziela:
Aleksandra Skorek
Koordynator ds. realizacji projektów
Muzeum Zagłębia w Będzinie
e-mail: askorek@muzeumzaglebia.pl
tel.: 32 267 77 07

Zgłoszenie chęci wolontariatu w Muzeum Zagłębia w Będzinie
captcha
Przeładuj
Typ wolontariatu: praca podczas jednorazowych imprez
____________________________________________
Zgodnie art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Zagłębia w Będzinie. Jednocześnie stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, potwierdzam otrzymanie informacji iż:
1.Administratorem moich danych osobowych jest Muzeum Zagłębia w Będzinie Świerczewskiego 15.
2.Dane mogą być wykorzystane wyłącznie do celów związanych z działalnością Muzeum
3.Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Muzeum w zakresie jego działalności
4.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych
5.Podanie danych jest dobrowolne

Wysłanie aplikacji jest równoznaczne ze zgodą na powyższe warunki.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY