Aby zapewnić grupie przewodnika, należy pobrać formularz zgłoszenia zwiedzania z przewodnikiem.

Formularz do pobrania TUTAJ.

Aby zwiedzić Podziemia Będzińskie i Dom Modlitwy Mizrachi należy pobrać formularz zwiedzania

Formularz do pobrania TUTAJ.

Opłata od grupy do 30 osób wynosi 60 zł.

Rezerwacja następuje z chwilą mailowego potwierdzenia otrzymania formularza zgłoszenia zwiedzania z przewodnikiem przez Muzeum Zagłębia wraz z informacją zwrotną zawierającą nr konta, na który należy tydzień przed terminem wpłacić opłatę w wysokości 60 zł od grupy.

Grupa zwiedzająca z przewodnikiem to maksymalnie:

Jeśli grupa liczy ponad 30 (Pałac, Zamek) lub 20 (Dom Modlitwy "Mizrachi") osób jest dzielona na dwie mniejsze grupy. Wiąże się to z uiszczeniem opłaty za zwiedzanie z przewodnikiem od każdej grupy z osobna i wydłużeniem czasu zwiedzania.

Zwiedzanie Domu Modlitwy "Mizrachi" możliwe jest tylko z przewodnikiem. Termin i godziny zwiedzania ustalane są indywidualnie. W przypadku spóźnienia się grupy powyżej 15 minut, Dom Modlitwy "Mizrachi" nie zostanie udostępniony do zwiedzania.

Zwiedzanie ekspozycji w obiektach Pałac i/lub Zamek z przewodnikiem odbywa się od wtorku do piątku. W soboty i niedziele przewodnik możliwy tylko w jednym z obiektów.

Czas zwiedzania wynosi około 50 minut na każdym z obiektów. Ostatni zwiedzający z przewodnikiem wchodzą o godzinie 15:00 (wtorek – piątek) oraz o godzinie 16:00 (sobota - niedziela).

Grupy spóźnione więcej niż 15 minut muszą się liczyć z możliwością zwiedzania bez przewodnika oraz z ograniczonym czasem zwiedzania – dotyczy Pałacu i Zamku.

Opiekunowie grupy mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę dzieci i młodzieży podczas zwiedzania.

Opłata za zwiedzanie z przewodnikiem nie zwalnia z opłat za wstęp do Muzeum. Podstawą wejścia na ekspozycję muzealną jest uiszczenie opłaty za wstęp zgodnie z aktualnym cennikiem.

W ramach opłaty za wstęp i zwiedzanie z przewodnikiem z każdą grupą może wejść maksymalnie 3 opiekunów. Każda dodatkowa osoba towarzysząca grupie wymaga uiszczenia stosownych opłat zgodnych z obowiązującym cennikiem.

Godziny otwarcia wystaw, dzień bezpłatnego wstępu oraz ceny biletów i usług określa Dyrektor Muzeum Zagłębia na mocy zarządzeń.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY