W związku z 76 rocznicą wybuchu II wojny światowej Muzeum Zagłębia w Będzinie ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do Podziemi Będzińskich na nową wystawę pt. „Oczami wroga. Wrzesień '39 w fotografii niemieckiej i sowieckiej”.

Jest to wystawa o tyle nietypowa, ponieważ ukazuje II wojnę światową widzianą od strony Niemiec i ZSRR. Nie ujrzymy więc chwały polskiego oręża, a wszechobecną propagandę dwóch głównych agresorów.
Zaczynając od zachodniego sąsiada Polski można śmiało stwierdzić, że głównym celem niemieckiej propagandy było wywołanie w swoim społeczeństwie entuzjazmu związanego z działaniami wojennymi. Starano się wywołać u Niemców poczucie słuszności wojny przeciwko Polsce i roztaczano wizję pewnego zwycięstwa. W czasie walk propaganda niemiecka, w zakresie informowania światowej opinii publicznej skupiała się na kwestii Blitzkriegu oraz tworzyła pojęcie wojny totalnej, w której ma uczestniczyć każdy obywatel III Rzeszy. Niemieckie jednostki propagandowe były zwartym prężnie działającym organizmem.
W ZSRR akcja propagandowa wobec II RP skupiła się na aspektach polityki narodowościowej Polski, którą sowiecka prasa polityczna określała jako nacjonalistyczną oraz na rozpadzie polskich sił zbrojnych i władzy, po pierwszych klęskach na froncie polsko-niemieckim. To wszystko sprowadzone zostało do następującego wniosku: rząd ZSRR nie miał innego wyjścia jak „interweniować” w Polsce i zapewnić ochronę białoruskiej
i ukraińskiej mniejszości oraz wyzwolić ją spod jarzma „nacjonalistycznej” Polski. Oficerowie polityczni Armii Czerwonej wobec  własnych żołnierzy mówili o wojnie rewolucyjnej, która była kolejnym  etapem rozszerzenia socjalizmu. Identyczne treści były przekazywane w państwach nie objętych działaniami wojennymi.
Natomiast poza działaniami propagandowymi toczyły się już mniej oficjalne rozmowy niemiecko-sowieckie dotyczące kwestii wcześniej ustalonych stref wpływów w Polsce. 21 września podpisano tajny protokół dotyczący przegrupowań wojsk zgodnie z postanowieniami tajnego protokołu z dnia
23 sierpnia 1939 roku. Na skutki tych postanowień nie trzeba było długo czekać…

Wszystkich chętnych zapraszamy do Podziemi Będzińskich.

 

Artykuł zamieszczony na stronie internetowej Histmaga.org o wystawie fotograficznej pt." Oczami wroga...", którą można zobaczyć w Podziemiach Będzińskich.

http://histmag.org/wspolpraca-triumf-wyzwolenie-wrzesien-1939-r-w-obiektywie-propagandy-11804

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY