26.10.2015 r. w Pałacu Mieroszewskich na Sali Wodzów Antycznych rozpoczął się projekt edukacyjny pt. Akademia Młodszego Asystenta Muzealnego, PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI. Słuchaczami pierwszych zajęć byli uczniowie IV i V klasy Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie, którzy przybyli do muzeum pod opieką pedagoga pani Agaty Dworniczak. Spotkania uczestników AMAM będą się odbywać przez cały rok szkolny 2015/2016, raz w miesiącu, aż do maja, kiedy to odbędzie się uroczyste zakończenie projektu.

 Na początku spotkania Dyrektora Muzeum Zagłębia w Będzinie – Wioletta Mikuła wręczyła młodym studentom indeksy. Po gratulacjach nadszedł czas na wykład, którego tematem m. in. było pierwsze muzeum narodowe na ziemiach polskich – Świątynia Sybilli, założone przez księżną Izabellę Czartoryską z Flemmingów. Wykład poparty prezentacją multimedialną przeprowadziła koordynatorka projektu – Małgorzata Hałasik. W czasie prelekcji młodzi studenci chętnie zaangażowali się w dyskusję. Jednak największą aktywność wykazali podczas części warsztatowej, w trakcie której, każdy z uczestników wykreował własne muzeum i profesjonalnie opisał wybrany przez siebie zabytek, w tzw. „Karcie Obiektu”. Podczas przerwy, słuchacze zostali zaproszeni do wypicia, wraz z prowadzącym, „muzealnej herbatki”, co uczestnicy projektu przyjęli z nieskrywaną radością. Wyznacznikiem atmosfery panującej podczas spotkania jest cichutko wypowiedziane, przez jednego ze słuchaczy,  następujące zdanie: (…) mógłbym tu przychodzić codziennie (…).

30.10.2015 r. zajęcia rozpocznie druga grupa młodych studentów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Będzinie i także będzie uczestniczyć w projekcie edukacyjnym Akademia Młodszego Asystenta Muzealnego, PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI, który przebiega pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Małgorzata Hałasik - Dział Sztuki

 

 

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY