Sejm RP w grudniu 2014 r. postanowił uczcić pamięć - Jana Długosza. Za sprawą podjętej ustawy upamiętniono 2015 rok, nadając mu imię ojca polskiej historiografii. 

 

W związku z tym wydarzeniem w salach Zamku będzińskiego 1 grudnia 2015 r. odbyła się prelekcja Marcina Rudego, Karoliny Stolorz z Działu Historii oraz Mateusza Fedorowicza z Działu Fotografii Muzeum Zagłębia w Będzinie.


Tematyka związana była z obchodami 600 rocznicy urodzin Jana Długosza, wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego, która przypada właśnie na ten dzień.
W prelekcji wzięli udział uczniowie będzińskich liceów: II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida.

Prelekcja podzielona była na dwie części. W pierwszej uczniowie zapoznali się z najwybitniejszymi dziełami Długosza, jego biogramem, a także z ciekawostkami z jego życia.

W drugiej zostały zaprezentowane krótkie biogramy innych dziejopisarzy na których wzorował się Długosz. Następnie porównane zostały kroniki Thietmara, Kosmasa, Galla Anonima oraz wspomnianego już wyżej Jana Długosza. Grupa licealistów razem z prelegentami dokonała analizy wspomnianych źródeł, która doprowadziła dodyskusji na temat wiarygodności przedstawionych tekstów. Jednocześnie nie obyło się bez odniesienia do czasów współczesnych – uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że opisywanie wydarzeń nadal jest subiektywne.

Dziękujemy uczniom oraz ich opiekunom za czynny udział w prelekcji, jednocześnie zachęcamy do udziału w kolejnych interesujących prelekcjach w przyszłym roku.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY