Zajęcia rozpoczęły się w zamku. W czasie oprowadzania największy nacisk położony został na elementy obronne średniowiecznych warowni.

Dzieci dowiedziały się jakie elementy powinna zawierać budowla, aby można ją było nazwać zamkiem,  co to jest krenelaż, hurdycja, machikuła oraz  czym różni się baszta o wieży. Uczestnicy zajęć poznali również historię zamku będzińskiego i zbiory zamkowe.
Zdobytą wiedzę mogli wykorzystać na zajęciach plastycznych w trakcie, których lepili z gliny model średniowiecznego zamku – niekoniecznie będzińskiego. Powstałe prace zachwyciły wszystkich – nie zabrakło żadnych szczegółów.  Pojawiły się nawet sylwetki rycerzy (z papieru), mosty zwodzone i zabudowania drewniane z patyczków.
Za tydzień kolejne zajęcia.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY