Dzisiaj, na parterze Pałacu Mieroszewskich, otwarta została wystawa czasowa: „Wykopaliska siewierskie”. Na kilkunastu planszach scenariusza można prześledzić zarówno historię miasta i jego najcenniejszych obiektów zabytkowych, jak i dzieje odkrywania siewierskiej przeszłości, głównie poprzez badania archeologiczne.

Prace na szerszą skalę rozpoczęły się w latach 60. ubiegłego stulecia na zamku. Nieco później objęły także okolice romańskiego kościoła św. Jana Chrzciciela. Ich kontynuacja w czasach nam bliższych doprowadziła do odkrycia wczesnośredniowiecznej osady związanej z pozyskiwaniem i obróbką ołowiu. Podczas rewitalizacji płyty rynku przebadano fundamenty starego ratusza, rozebranego w XIX wieku. Pozyskane podczas tych wszystkich badań zabytki archeologiczne w ilości ponad czterystu artefaktów są do obejrzenia na naszej wystawie do końca sierpnia. Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY