Od 26 maja w Pałacu Mieroszewskich można zobaczyć nową wystawę czasową „Ażurowy świat. Wycinanki Grzegorza Dudały”. 

 

Grzegorz Dudała pochodzi ze Szczekocin, gdzie mieszka i pracuje. Z wykształcenia jest historykiem, archiwistą i dokumentalistą konserwatorskim ochrony zabytków. Ukończył Uniwersytet Wrocławski. Pracuje zawodowo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Szczekocinach. Określa siebie mianem wierszopisarza, malarza i wycinankarza. Artystyczne zamiłowania wykorzystuje tworząc ażurowe kompozycje zwykle z jednego kawałka papieru. Inspirują go tradycje wycinankarskie, grafika portretowa, sztuka żydowska, symbolika religijna oraz ornamenty. Kunszt i precyzja wykonania wycinanek zachwycają i budzą podziw. Podobnie jak złożoność kompozycji i oryginalność prac Artysty. Oprócz dzieł plastycznych Grzegorz Dudała jest autorem wielu publikacji, wśród których należy wyróżnić grupę opracowań dotyczących historii lokalnej oraz zbiory wierszy.
Wycinanki Grzegorza Dudały pokazywane były na wielu wystawach. W Muzeum Zagłębia w Będzinie prezentujemy je do 2 lipca.
Serdecznie zapraszamy.
 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY