Zadanie konserwatorów dzieł sztuki jest szczególne, ponieważ polega na prowadzeniu walki  ze skutkami przemijania i niszczycielskiej siły czasu. Od ich wysiłku zależy, czy zostawimy następnym pokoleniom to, co odziedziczyliśmy po poprzednich, czy wypełnimy zobowiązanie wobec tych, którzy odeszli i wobec przyszłych pokoleń.

Konserwatorzy muszą zmagać się nie tylko z upływem czasu, ale też z różnego rodzaju czynnikami destrukcyjnymi przyspieszającymi kres danego dzieła takimi jak autodestrukcja zabytku zakodowana w użytych technikach. Konserwacja dzieł sztuki i zabytków jest przedsięwzięciem bardzo złożonym i odpowiedzialnym jak medycyna. Podobnie definiuje się tu podstawową zasadę postępowania - po pierwsze nie szkodzić. Bardzo podobnie w obu dziedzinach nauki rozstrzyga się przypadki szczególnie trudne powołując komisję jako konsylium.      

Konserwacja wymaga wiedzy z bardzo wielu dziedzin i nauk szczegółowych. Interdyscyplinarność jest wpisana w projekty konserwatorskie. Należy podkreślić, że konserwacja to nie tylko sama nauka, ale jest ona niewątpliwie dziedziną sztuki. Z pewnością jest sztuką, w której jakość zabiegów i ich sposób wykonania pozostaje indywidualnym znakiem konserwatora, dlatego konserwatorów, tak jak twórców, można rozpoznać po ich pracach.      

Wystawa prezentowana w Pałacu Mieroszewskich ma na celu pokazanie poszczególnych etapów trudnej pracy konserwatorskiej oraz przybliżenie realizacji konserwatorskich przywracających do świetności zabytki Muzeum Zagłębia w Będzinie. Na wystawie zostały zaprezentowane trudne zabiegi konserwatorskie na przykładach zabytków ze zbiorów Działu Sztuki, Działu Etnografii, Działu Historii, Działu Archeologii naszego muzeum.     

14. maja br. w Muzeum Historii Katowic w Katowicach odbył się wernisaż wystawy pod tytułem "SZTUKA KONSERWACJI", która cieszyła widza swym kunsztem i profesjonalizmem do 30. września 2016 roku. Kurator katowickiej wystawy - Ewa Liszka przedstawiła realizacje konserwatorskie 120 zabytków ze zbiorów muzeów, kościołów i prywatnych kolekcji, w tym muzealia z Działu Sztuki i z Działu Historii będzińskiego muzeum. Dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum Historii Katowic – Jacka Siebela i kuratora wystawy Ewy Liszki nasza instytucja skorzystała z koncepcji i oprawy graficznej oraz częściowo z materiałów wystawienniczych - za co serdecznie dziękujemy. Wystawa prezentowana w Pałacu Mieroszewskich zamyka cykl wystaw w roku jubileuszowym 60-lecia naszej instytucji.

Każdy z nas przegrywa walkę z czasem, ale można ją wygrać wspólnie dbając o zabytki. W tej walce szczególna rola przypada konserwatorom i muzealnikom.

Małgorzata Hałasik

Opracowanie tekstów do wystawy:

- Małgorzata Hałasik 

- Aleksandra Rogaczewska 

- Anna Góra 

- Karolina Stolorz 

Pałac Mieroszewskich 13.12.2016 r.- 19.02.2017 r.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY