Z okazji 155 rocznicy powstania powiatu będzińskiego Muzeum Zagłębia w Będzinie zaprasza na wystawę „Powiat Będziński w latach 1867-1939”.  Zaprezentowano na niej zmienne losy powiatu, władz oraz jednostek wojskowych stacjonujących w Będzinie aż do roku 1939. 

W 1867 roku powiat będziński został powołany przez zaborcę rosyjskiego. Administracja rosyjska utrzymywała się w nim przez 47 lat.  Po wybuchu I wojny światowej  została ona zastąpiona przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne. Dopiero po odzyskaniu niepodległości na czele powiatu stanęły władze polskie. Działały one tylko 20 lat – do chwili wybuchu II wojny światowej.

Wystawa będzie prezentowana na Zamku w Będzinie  od 1 marca do 2 października 2022 roku.

 

 

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY