Od 1 kwietnia zapraszamy do oglądania nowej wystawy czasowej zatytułowanej "Geometria ciszy. Twórcze horyzonty Magdaleny Kmiecik". Eksponowane prace obejmują malarstwo oraz asamblaże. Zachęcamy do poznania świata niezwykłych form i barw.

 

Magdalena Kmiecik, artystka sztuk wizualnych jest absolwentką Wydziału Sztuki Akademii Jana Długosza w Częstochowie gdzie w 2015 r. uzyskała dyplom z Malarstwa w pracowni Prof. Włodzimierza Karankiewicza. W 1979 r. ukończyła studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej w dziedzinie obróbki plastycznej metali.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Katowickiego. Należy do międzynarodowych grup twórczych Atina i Złota linia oraz Klubu Malarzy przy Towarzystwie Historycznym im. Szembeków w Warszawie. Projekty artystyczne realizuje w wielu mediach plastycznych. Tworząc utwory wizualne w dyscyplinach: malarstwo, fotografia, performens, wskazuje konteksty filozoficzne, psychologiczne, społeczne i estetyczne.
Uczestniczyła w wielu plenerach artystycznych, projektach fotograficznych oraz pokazach działań twórczych. Malarstwo i fotografia jej autorstwa prezentowane były na 96 wystawach zbiorowych i 14 indywidualnych. Tworzyła fotograficzne reportaże z plenerów i wystaw, była współtwórczynią katalogów poplenerowych.
Oprócz sztuk plastycznych jej wielką pasją jest muzyka – ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Ponad 30 lat śpiewała w chórach – najdłużej w Częstochowskim Chórze Kameralnym Filharmonii, z którym koncertowała i podróżowała po świecie. Uczestniczyła w wielu festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą jako solistka, ale także jako współorganizatorka i kronikarz. Muzyka jest stale obecna w jej życiu.
Prace Magdaleny Kmiecik prezentowane będą w Pałacu Mieroszewskich do 26 maja br.
 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY