Dnia 6 maja w Podziemiach Będzińskich została udostępniona wystawa poświęcona słowackiemu Bardejovowi. Założony w XIII wieku na terenie ówczesnego Królestwa Węgierskiego Bardejov zachował, na skutek zastoju gospodarczego w wiekach: XVIII i XIX, cały swój autentyzm i charakter średniowiecznego miasta rozbudowanego w dobie renesansu.

Pod względem architektonicznym czas zatrzymał się tu w końcu wieku XVI i dzięki temu można dziś podziwiać nienaruszony system murów miejskich, rozległy rynek otoczony kamieniczkami, potężny budynek kościoła św. Idziego, który niegdyś wzmacniał system obronny i ratusz miejski, będący dziś siedzibą muzeum. W 2000 roku miasto wraz z podmiejską dzielnicą żydowską zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W pobliżu znajduje się zabytkowy zespół sanatoryjny znany już w XVIII w. i działający do dziś oraz urokliwe okoliczne cerkiewki greckokatolickie, z których kilka również trafiło na wspomnianą listę. W dzisiejszej Europie miasteczko leży na Słowacji zaledwie 40 km od polskiej granicy.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY