Aktualności

ZABYTEK MIESIĄCA - PORCELANOWE CUDO DLA MILUSIŃSKICH

(…) Wydawać się to może dziwem, a jednak jest rzeczą dowiedzioną, że zabawka dziecięca odzwierciedla w sposób doskonały kulturę danej epoki. (…) Nie ulega też przeto wątpliwości, że zabawki dziecięce naszej doby służyć będą przyszłym pokoleniom ludzkim do lepszego poznania naszego poziomu kulturalnego. (…)

Czytaj więcej...

WSPOMNIENIA MUZEALNE ZE STARYCH FOTOGRAFII

Odcinek nr 4 pt. „Badania archeologiczne Muzeum w Będzinie na terenie powiatu w latach 50. XX wieku”.

Niezależnie od prac wykopaliskowych na  zamku oraz wszystkich wysiłków związanych z organizacją naszego Muzeum i aranżacją nowych wystaw, trwały badania archeologiczne na wybranych stanowiskach powiatu będzińskiego.

Czytaj więcej...

Czas wracać do szkoły!

Nadchodzi czas powrotu uczniów do szkół. Tradycja nakazuje, aby tego dnia pierwszoklasiści otrzymali rogi obfitości wypełnione po brzegi wspaniałymi słodyczami (na Śląsku mówiono tyty).

Czytaj więcej...

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY