Aktualności

Międzynarodowy Dzień Heraldyki

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Heraldyki. Został on ustanowiony na pamiątkę nadania 10 czerwca 1128 roku herbu Godfrydowi Plantagenetowi.

Heraldyka jest nauką pomocniczą historii, zajmującą się badaniem rozwoju oraz znaczenia herbów. Jako nauka wykształciła się dopiero w początkach XIX wieku, chociaż pierwsze  herbarze pojawiły się już w średniowieczu. Najstarszym znanym herbarzem jest tzw. Herbarz Geldrii, w którym wśród 1755 herbów są ujęte 22 herby polskie. Herbarz ten powstał między 1370 a 1395 rokiem. Pierwszy spis herbów w Polsce wykonał Jan Długosz w latach 1464-1480.

Czytaj więcej...

Kształty ziemi. Ceramika Małgorzaty Augustyn

Ptaki i motyle,  kwiaty i zioła, wielobarwna i pełna obfitości demonstracja stanu letniego szczęścia świata. Zmiany pór roku odmierzane  kolorem liści. Niezwykłe barwy, nasycone i pełne, przenikające i dopełniające się wzajemnie. Pozostają w harmonii, tworzą kontrasty, rozkwitają na gładkich, ceramicznych powierzchniach przedmiotów niczym bujna zieleń łąk i ogrodów.

Czytaj więcej...

Odwiedziny

Wiecznie zapracowane. Opiekują się ludźmi i zwierzętami. Karmią ptaki, szukają kluczy, towarzyszą w czynnościach dnia codziennego. Wszechobecne lecz niewidoczne. Dostrzeżenie Ich cichej obecności, nieoczywistej i pełnej woli niesienia pomocy, dane jest nielicznym. Anioły. Tajemniczy posłańcy mocy, emanacje twórczej i opiekuńczej energii. Radosne i zamyślone. Śpiewają, muzykują, pracują, towarzyszą w chwilach szczęśliwych, pomagają pokonywać trudności.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest po raz 67. Święto zostało ustanowione 20 listopada 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Początkowo zamierzano by dzień obchodów święta najmłodszych przypadał w listopadzie, ostatecznie jednak zwyciężyła koncepcja, by poszczególne kraje ustaliły własne daty.

Czytaj więcej...

Dzień Matki

Macierzyństwo to doświadczenie, które nie zna granic przestrzennych ani czasowych. I dlatego w wielu kulturach, miejscach i czasach szczególnym kultem otaczano postać bogini – matki, symbol płodności, urodzaju i kreacji życia. Dzień Matki obchodzony jest niemal w każdym zakątku świata. Znajduje się w kalendarzu aż 140 krajów.  Święto celebrowane jest w różnych formach i terminach. Mieszkańcy 63 krajów świętują w drugą niedzielę maja, w Polsce Dzień Matki obchodzony jest 26 maja.

Czytaj więcej...

Ceramiczny świat

Jaki kształt ma ziemia? Czy widziana z odległej stacji kosmicznej ma formę błękitnej kuli? A może jest brunatno – szarym pyłem pod naszymi stopami? Masą dotykaną rękami podczas pracy w ogrodzie? Miejscem, w którym żyjemy? Surowcem?  Budulcem? Punktem wyjścia dla kreacji? Proponujemy Państwu poszukanie odpowiedzi na te pytania podczas zwiedzania nowej wystawy Kształty ziemi. Ceramika Małgorzaty Augustyn, którą będzie ją można zobaczyć w Pałacu Mieroszewskich już od 21 maja.

Czytaj więcej...

Nie tylko Góra Zamkowa odc. 5: Mury miejskie Czeladzi.

Badania archeologiczne prowadzone w Czeladzi w latach 2006 – 2010 pozwoliły poczynić szereg spostrzeżeń na temat substancji zabytkowej miasta z czasów średniowiecza i początków okresu nowożytnego. Natrafiono, zwłaszcza na terenie niegdysiejszych wysypisk śmieci poza obrębem murów (dziś posesje przy ul. Kaczej i Grodzieckiej), na ułamki naczyń datowanych na okres  od końca XIII wieku (tzw: ceramika o wypale redukcyjnym).

Czytaj więcej...

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY