Aktualności

Rocznica likwidacji getta będzińskiego

1 sierpnia przypada 77 rocznica rozpoczęcia likwidacji będzińskiego getta. Ludność wyznania mojżeszowego pojawiła się na obszarze dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego prawdopodobnie już w XIII w. W Będzinie mieszkali od początku istnienia miasta.
W okresie międzywojennym w mieście działały liczne partie polityczne, stowarzyszenia kulturalne, prasa, kluby sportowe. W znacznym stopniu Żydzi nadawali ton całemu miastu, przyczyniając się do jego rozwoju. W 1939 r. stanowili niemal połowę mieszkańców Będzina - około 27 tysięcy. Kres społeczności żydowskiej przyniosła II wojna światowa.

Czytaj więcej...

WSPOMNIENIA MUZEALNE ZE STARYCH FOTOGRAFII

Odcinek nr 3 pt. „29 lipca 1956 roku – uroczystości otwarcia Muzeum w Będzinie”.

            Przybliżając Państwu dzień otwarcia zamku po zakończonych pracach rekonstrukcyjnych należy najpierw cofnąć się w czasie i przypomnieć, że muzealnicy prowadzili prace badawcze nie tylko w zakresie archeologii, ale też historii i etnografii przygotowując na 29 lipca wystawę pt. „Przeszłość Ziemi Będzińskiej”.

Czytaj więcej...

Gród plemienny na Górze Zamkowej – część 1: zarys uwarunkowań geograficzno - historycznych.

Najstarszym znanym śladem pobytu plemion słowiańskich w dzisiejszym Zagłębiu jest badane w latach 50. XX wieku, w pobliskiej Siemoni, cmentarzysko ciałopalne. Odkryto na nim dwa groby kultury praskiej, trzecia popielnica (wcześniejsze znalezisko przypadkowe) została zidentyfikowana po jakimś czasie w magazynach muzealnych w Bytomiu, gdzie trafiła z rąk miejscowych entuzjastów archeologii.

Czytaj więcej...

23 lipca 1969 roku

Szanowni Państwo poniżej udostępniamy artykuł, który ukazał się w czerwcu b.r. w „Przeglądzie Dąbrowskim” nr 5 (238). Tekst został napisany na podstawie wywiadu przeprowadzonego w 2019 roku z Mirosławą Iwańską – żoną górnika ocalałego z katastrofy na terenie kopalni Generał Zawadzki w 1969 roku.

Czytaj więcej...

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY