Aktualności

WSPOMNIENIA MUZEALNE ZE STARYCH FOTOGRAFII

Odcinek nr 3 pt. „29 lipca 1956 roku – uroczystości otwarcia Muzeum w Będzinie”.

            Przybliżając Państwu dzień otwarcia zamku po zakończonych pracach rekonstrukcyjnych należy najpierw cofnąć się w czasie i przypomnieć, że muzealnicy prowadzili prace badawcze nie tylko w zakresie archeologii, ale też historii i etnografii przygotowując na 29 lipca wystawę pt. „Przeszłość Ziemi Będzińskiej”.

Czytaj więcej...

Gród plemienny na Górze Zamkowej – część 1: zarys uwarunkowań geograficzno - historycznych.

Najstarszym znanym śladem pobytu plemion słowiańskich w dzisiejszym Zagłębiu jest badane w latach 50. XX wieku, w pobliskiej Siemoni, cmentarzysko ciałopalne. Odkryto na nim dwa groby kultury praskiej, trzecia popielnica (wcześniejsze znalezisko przypadkowe) została zidentyfikowana po jakimś czasie w magazynach muzealnych w Bytomiu, gdzie trafiła z rąk miejscowych entuzjastów archeologii.

Czytaj więcej...

23 lipca 1969 roku

Szanowni Państwo poniżej udostępniamy artykuł, który ukazał się w czerwcu b.r. w „Przeglądzie Dąbrowskim” nr 5 (238). Tekst został napisany na podstawie wywiadu przeprowadzonego w 2019 roku z Mirosławą Iwańską – żoną górnika ocalałego z katastrofy na terenie kopalni Generał Zawadzki w 1969 roku.

Czytaj więcej...

WSPOMNIENIA MUZEALNE ZE STARYCH FOTOGRAFII Odcinek nr 2 pt. „Badania archeologiczne na zamku w Będzinie podczas jego odbudowy”.

Włodzimierz Błaszczyk, archeolog, którego nazwisko nierozerwalnie splotło się z historią wykopalisk prowadzonych na terenie będzińskiego zamku podczas jego odbudowy, pojawił się w Zagłębiu jeszcze jako student archeologii w sierpniu 1954 roku. Prowadził badania inwentaryzacyjno – powierzchniowe w ramach zbierania materiałów do pracy magisterskiej.

Czytaj więcej...

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY